top of page

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Oh, Brilliant behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Vi värnar om din personliga integritet och målsättningen är att du ska kunna lita på att dina personuppgifter hanteras korrekt och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När vi registrerar dina personuppgifter eller på andra sätt behandlar dina uppgifter har du rätt till information om hur vi gör, vilket du kan läsa i den här policyn. Genom att bli medlem i Oh, Brilliant godkänner du denna personuppgiftspolicy. 
 

Oh, Brilliants styrelse är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss på hej@ohbrilliant.se om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras eller har några frågor. Medlemskap i Oh, Brilliant är frivilligt, men vi behöver vissa personuppgifter för att du ska kunna vara medlem, ge gåvor eller delta i våra olika verksamheter.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Vi samlar in personuppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, kön, adress, mejladress för att kunna registrera hur många medlemmar vi har i organisationen och för att veta vilka som deltar på våra event.
 

Personuppgifterna lämnas till oss genom webbformulär på vår hemsida i samband med registrering av medlemskap, via ansökan till Oh, Brilliant-fonden, via anmälningar till event där vi behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt deltagande. Uppgifter kan även lämnas genom underskrivna medlemslappar. Konferenser och events som arrangeras av Oh, Brilliant kan komma att dokumenteras i bild, video och ljud. Oh, Brilliant anser sig ha berättigat intresse att använda det här materialet i marknadsföring, sociala medier, hemsidor och annat som Oh, Brilliant  anser är nödvändigt för vår verksamhet. Vill du av någon anledning inte vara med på bild/film tar vi naturligtvis hänsyn till detta. Det här är något som också informeras inför och under varje event.
 

Personuppgiftsbehandlingen i samband med ditt medlemskap är laglig då den krävs för att fullgöra medlemsavtalet och för att Oh, Brilliant har ett berättigat intresse för ändamålen som du kan läsa nedan. När det gäller event registrerar vi ibland vad som definieras som känsliga personuppgifter som specialkost och allergier. Detta ger medlemmen sitt samtycke till i samband med anmälan. Efter event raderas denna typ av uppgifter.
 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att kunna sköta administrationen av våra medlemmar, skicka ut information om vår verksamhet och möjlighet till kontakt med dig som Oh, Brilliant-medlem. Vid varje utskick finns möjlighet att tacka nej till framtida nyhetsbrev. Ditt personnummer registreras då det behövs för att säkerställa din identitet. 

LAGLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV 
DINA PERSONUPPGIFTER

  • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som medlem och för att följa våra rättsliga skyldigheter.

  • Vi behandlar också dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse, exempelvis ett intresse av att kommunicera med dig och ge information om vår verksamhet.

  • Vi behandlar känslig information om specialkost och allergier endast i samband med event och därefter raderas de.

VAR SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Oh, Brilliant behandlar och registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem som är kopplat till Wix, den hemsidetjänst vi använder oss utav. Mailuppgifter finns registrerade i mailutskicksprogram så som Mailchimp. Vi sparar också uppgifter kring anmälningar för event i Google Drive där endast styrelse och ledningsgrupper för eventen har tillgång till personuppgifterna. Delar av dina personuppgifter kan lämnas ut till utvalda företag och organisationer som Oh, Brilliant samarbetar med. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få tillgång till. Vid all hantering och utlämnande av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

BEHÖVER BARN VÅRDNADSHAVARES TILLSTÅND FÖR ATT REGISTRERAS? 

I GDPR finns särskild krav på att skydda personuppgifter för barn under 13 år i barnets användning av informationssamhällets tjänster. Skyddet är utformat så att personuppgifter inte får sparas utan vårdnadshavarens tillstånd. Oh, Brilliant bedömer att medlemskapet eller stipendieansökan, eller annan anmälan till event,  även om anmälan sker digitalt, inte kan betraktas som en av informationssamhällets tjänster. Dock är det viktigt att göra rimliga ansträngningar för att informera vårdnadshavare om medlemskapet och vad det innebär.

I fråga om anmälningar till event ska rimliga ansträngningar göras för att säkerställa att vårdnadshavare godkänner att personuppgifterna sparas. Här bedömer Oh, Brilliant att betalningen av en deltagaravgift är att betrakta som en rimlig ansträngning.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA? 

Oh, Brilliant behandlar dina personuppgifter när du är medlem eller månadsgivare hos oss. Därefter finns ett berättigat intresse att behålla personuppgifter i medlemssystemet upp till 36 månader efter det att ditt medlemskap upphör, senaste gåva registreras eller senaste eventdeltagande registreras.

Oh, Brilliant  är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och enligt vad som står i vår personuppgiftspolicy. Du har rätt att kontakta Oh, Brilliant för att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi hanterar. Du har rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifterna. Oh, Brilliant är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att få dina uppgifter flyttade från vårt system till ett annat, så kallat dataportabilitet.

Personuppgiftsansvarig är Oh, Brilliant och du får gärna höra av dig till oss via mejladressen info@ohbrilliant.se

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och önskemål gällande vår behandling av dina uppgifter. Om du inte vill ha utskick eller marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på hej@ohbrilliant.se så stoppar vi utskicken.

FÖRÄNDINGAR AV POLICYN 

Om Oh, Brilliant  behöver göra betydande förändringar av den här personuppgiftspolicyn kommer vi att kontakta dig.

bottom of page