STIPENDIUM

Oh, Brilliant vill vara en katalysator för unga människor att få upptäcka och gå djupare i sina gudagivna gåvor med syfte att göra världen till en bättre plats och bygga Guds rike. Det kan ske på lika många sätt som det finns människor på jorden. Så välkommen med just din ansökan.

TA INTRYCK - GÖR AVTRYCK

Fondens medel har till syfte att möjliggöra för individen att ta intryck, göra avtryck eller båda två. Att ta intryck handlar om att upptäcka livet, vad Gud gör och sina egna gåvor. Att ta intryck från andra människor, kulturer och sammanhang för att få erfarenhet, lärdomar, förståelse och ökad självkännedom.
 
Att göra avtryck handlar om att bygga Guds rike och ge uttryck för din kristna tro och övertygelse på det sätt som du upplever dig kallad att göra. Då blir också världen till en bättre plats. Gör avtryck i andra människor. Skapa. Forma. Utveckla. Designa. Starta. Att göra avtryck blir en naturlig följd av att ta intryck och nyttja sin kunskap, erfarenhet och nyfikenhet för att åstadkomma förändring.

VAD KAN JAG SÖKA FÖR?

Du som är under 30 år kan söka upp till 25 000kr. Du kan tex söka för reseomkostnader, anmälningsavgifter, terminsavgifter eller andra kostnader som har att göra med att du vill ta dig iväg någonstans för att tex gå bibelskola, testa på mission, hjälpa utsatta eller besöka en församling som inspirerar dig nånstans i världen.
 
Du kan även söka för kostnader gällande inköp av något du verkligen behöver för att komma vidare i din gåva till exempel utrustning av något slag så som musikinstrument, programvara, teknik, dator, foto/ film-utrustning eller licenser och utbildningar.
 
Du kan också söka för att starta ett projekt, starta ett aktiebolag, starta en studie eller skapa ett event. Allt som har till syfte att antingen ta intryck eller göra avtryck.

HUR SÖKER JAG?

Du kan ansöka om stipendiet när ansökningsperioden är öppen. Ansökningsperioden är stängd och öppnar igen närmare sommaren 2022. Välkommen tillbaka då med din ansökan.

ANSÖKAN
+
2 REFERENSER
=
FULLSTÄNDIG ANSÖKAN