top of page

STIPENDIUM

Oh, Brilliant vill vara en katalysator för unga människor att få upptäcka och gå djupare i sina gudagivna gåvor med syfte att göra världen till en bättre plats och bygga Guds rike. Det kan ske på lika många sätt som det finns människor på jorden. Så välkommen med just din ansökan.

TA INTRYCK - GÖR AVTRYCK

Fondens medel har till syfte att möjliggöra för individen att ta intryck, göra avtryck eller båda två. Att ta intryck handlar om att upptäcka livet, vad Gud gör och sina egna gåvor. Att ta intryck från andra människor, kulturer och sammanhang för att få erfarenhet, lärdomar, förståelse och ökad självkännedom.
 
Att göra avtryck handlar om att bygga Guds rike och ge uttryck för din kristna tro och övertygelse på det sätt som du upplever dig kallad att göra. Då blir också världen till en bättre plats. Gör avtryck i andra människor. Skapa. Forma. Utveckla. Designa. Starta. Att göra avtryck blir en naturlig följd av att ta intryck och nyttja sin kunskap, erfarenhet och nyfikenhet för att åstadkomma förändring.

VAD KAN JAG SÖKA FÖR?

Du som är under 30 år kan söka upp till 25 000kr. Stipendiet vill på alla sätt uppmuntra innovation och nytänkande. Oh Brilliants önskan är att fondens medel ska utveckla ett entreprenöriellt mindset oavsett om det är i personligt ledarskap, entreprenörskap, kreativitet eller mission - att du drömmer om att göra saker på ett nytt sätt, utvecklas, vara banbrytande, bryta ny mark eller utforska för dig okända stigar. 

Du kan tex söka för omkostnader som har att göra med att du vill ta dig iväg någonstans för att tex göra något banbrytande inom mission, hjälpa utsatta eller besöka ett sammanhang som inspirerar dig nånstans i världen. 

Du kan tex söka för kostnader gällande inköp av något du behöver för att komma vidare i din gåva så som utrustning, musikinstrument, programvara, teknik, dator, foto/ film-utrustning eller licenser och utbildningar.
 
Du kan också söka för att starta ett projekt, starta ett aktiebolag eller utveckla en affärside, starta en studie eller skapa ett event. Allt som har till syfte att antingen ta intryck eller göra avtryck.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningsperioden är stängd för 2023. Ansökningsperioden är 1 juli-15 sept. Du är välkommen igen med din ansökan 1 juli 2024 då du här kan hitta knappar till ansökan. För din ansökan behöver du även två referenser. 

ANSÖKAN
+
2 REFERENSER
=
FULLSTÄNDIG ANSÖKAN

bottom of page